Kaj moram prinesti na inštrukcije?

Na inštrukcije prineseš zapiske iz šole, seznam domačih nalog, preverjanja in morebitne kontrolne naloge.

Koliko ur inštrukcij bom rabil?

Nemogoče je odgovoriti na to vprašanje za posameznika preden pride na inštrukcije. Po dveh urah inštruktor poda svoje mnenje o tem koliko časa naj učenec tedensko posveti predmetu, če želi napredovati do želene ocene. Prav tako svetuje, kako pogosto naj v začetku hodi k inštruktorju, da bo lahko napredoval. Kasneje se količina ur prilagaja posameznikovemu napredku in času, ki ga sam namenja učenju. O tem se dogovori inštruktor s starši in učencem.

Kaj je namen inštrukcij?

Namen inštrukcij je zmanjšati ali idealno v celoti odpraviti težave pri določenem predmetu. V ta namen je potrebno razumljivo, postopno in s posamezniku prilagojeno razlago osvetliti snov. Sledi reševanje nalog, kjer je pomembna postopnost. Ko učenec začenja razumevati snov, mora postopoma začeti sam reševati vaje.

Dogovorjen sem za inštrukcije, ali jih lahko prestavim na drug termin?

Vse spremembe terminov so mogoče do 24h pred terminom, kasnejših sprememb žal ne moremo upoštevati.

Koliko domačih nalog moram rešiti?

V začetku je potrebno vložiti več časa in energije, če želimo obrniti razumevanje in znanje na bolje. Vendar to ne pomeni samo več nalog. Če učenec ali učenka dobiva in tudi rešuje domače naloge v šoli, potem dodatne naloge niso potrebne. Če teh nalog ni, jih damo na inštrukcijah, ker brez njih ni rezultata!

Koliko časa trajajo inštrukcije?

Za osnovno šolo običajno 1 šolsko uro, za srednje šole, gimnazij in fakultete običajno 2 šolski uri. Če imate drugačne želje, to povejte, ko se dogovarjate za termin.

Kako potekajo inštrukcije?

Inštrukcije so prilagojene posamezniku, njegovemu predznanju in nivoju zahtevnosti v šoli. Najprej se snov razloži, sledi reševanje nalog.  Ključen je izbor nalog, ki jih bo usposobljen in izkušen inštruktor znal sestaviti in prilagoditi za posameznika iz nabora nalog. 

Kaj je cilj inštrukcij?

Glavni cilj inštrukcij je seveda izboljšanje ocen, pa naj bo to poprava negativne ocene ali dvig ocene pri matematiki na 5. To dosežemo z izboljšanjem razumevanja in ustrezno izbiro vaj (domače naloge!). Prav tako lahko izboljšamo učinkovitost učenja. Uspeh je, če učenec v enakem času doseže višjo oceno ali v krajšem času doseže enako oceno. Odvisno od ciljev posameznika. Učinkovitost je koristna kasneje na fakulteti, kjer je treba predelati precej več gradiva kot na gimnaziji. Ne nazadnje mora imeti kvaliteten inštruktor v mislih tudi pripravo učenca na čim bolj samostojno učenje. Take inštrukcije so res kakovostne inštrukcije.

Ker v slovenščini ni pametne strani, ki bi govorila o tej temi so navedene povezave do angleških. 

Kako izbrati inštruktorja?

Kako izbrati najboljšega inštruktorja?

Kakšen je uspešen inštruktor

Inštrukcije fizike

Inštrukcije matematike