Priprave na maturo 2021 – matematika

Priprave matura matematika na splošni maturi vodi profesor matematike Rok Strehovec. Čakajo vas motivirane, dinamične ure, kjer vam ne bo dolgčas! Za uspešno opravljeno matematiko na splošni maturi je potrebno manj podrobno, a zato toliko bolj pregledno znanje matematike štirih let. Na pripravah pokažem reševanje tipičnih primerov nalog iz prejšnjih let.

Literatura

Kar se vaj za matematiko na osnovnem nivoju tiče, jih imajo dijaki običajno preveč. Dovolj je enak knjiga, v kateri je vsa razlaga in dovolj vaj. Po mojem prepričanju temu najbolje ustreza učbenik Matematika na maturi, avtorja Dušana Kavke. Gre za nadaljevanje zbirk Linea nova, Planum novum, spatium novum.. Zbirka tudi jasno loči naloge za osnovni in višji nivo in se drži svojega namena. Pogosto namreč naletim na dijake, ki se pripravljajo za osnovni nivo, skrbijo pa jih, oziroma izgubljajo čas za obravnavo nalog za višji nivo.

 

Priprave na maturo so bodisi individualne ali skupinske. Možne so tudi priprave po dogovoru – po izbranih poglavjih.

Na pripravah predelamo poglavja po katalogu znanj za splošno maturo iz matematike. Začnemo s poglavjem Funkcije, ki obsega skoraj polovico matematike na maturi. Sledijo Kompleksna števila, Vektorji, Zaporedja in geometrijska vrsta, Kombinatorika, Verjetnostni račun, Odvod, Integral in Geometrija v ravnini in prostoru. Poglavje Množice, Naravna števila, Cela števila, Racionalna števila, Realna števila predelamo vzporedno z drugimi poglavji.

Pokličite na 041456238 ali si rezervirajte svoj termin.

Cenik

RIC – matematika

Dinamične in motivacijske priprave matura matematika vodi profesor Rok Strehovec.