Inštruktorje profesor matematike in fizike Rok Strehovec
Osnovna šola Ketteja in Murna v Ljubljani. Odličen, žal že pokojni učitelj za matematiko profesor Aleksander Potočnik. Po končani Gimnaziji Bežigrad diploma na Pedagoški fakulteti in Fakulteti za matematiko in fiziko – naziv profesor matematike in fizike. Poučevanje na šolah: OŠ Ledina, OŠ Tone Čufar, Srednja gostinska in turistična šola v Ljubljani. Poučuje 20 let, od tega zadnjih 10 let v podjetju Simpleks 5 inštrukcije matematike in fizike. Prosti čas: košarka, filmi in serije, gledališče, morje, hribi